Kan

Doğuş COŞKUN

Lütfen takip edin veya paylaşın:
Adı Soyadı: Doğuş COŞKUN
Ünvanı: Radyoloji Uzmanı
Yabancı Dil: İngilizce
 
Çalıştığı Kurumlar:
1-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aldığı Eğitimler:
1-Doppler US Eğitimi
2-Girişimsel Radyoloji Eğitimi
3-BT Anjiografi Eğitimi
4-Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Eğitimi
5-Obstetrik US Eğitimi

: