Kan

Genel Sekreter Dr. Murat TÜRKYILMAZ ‘ın Mesajı

| 4 Temmuz 2013

Değerli arkadaşlar;

Sağlık politikalarında yaşanan olumlu değişim ve hızlı gelişmeden sağlık kurumları da derinden etkilenmiştir. Günlük politika ve çözümlerden uzaklaşılarak sağlık yönetimi vizyonu oluşturulmuş, sağlık yönetimi anlayışı değişmiştir. Yöneticilere doğru hedefler ışığında hastanecilik hizmetlerini genişletebilme ve bu hizmetlere ulaşabilirliği arttırma fırsatı Kamu Hastaneler birliğiyle verilmiştir.

Sağlık sektörü doğası ve yapısı gereği ciddi zorluklar içermektedir. Manisa Kamu Hastaneler Birliği olarak bu zorlukların ve mesleğimizin fedakarlıklarının her zaman farkında olduk. Bunun için vatandaşların kaliteli sağlık hizmetlerine eşit biçimde erişmelerini gaye edinen “insan odaklı” hizmet ilkemizi geliştirerek ”önce insan, herkes için sağlık” diyoruz. Sağlık politikalarımızda yapısal, planlı, sürdürülebilir bir anlayışla hizmet vereceğiz. Herkese eşit derecede sağlık hizmeti sunan ve gün geçtikçe sağlık hizmeti yelpazesini genişleterek hasta ve çalışan haklarına saygılı, etik kurallara bağlı, sağlık teknolojisini imkanlar ölçüsünde geliştiren ve sağlıkta kalite çıtasını yükseltecek uygulamalar getiren hastanecilik anlayışıyla yorulmadan çalışacağız.

Dr. Murat TÜRKYILMAZ
GENEL SEKRETER

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: Haberler