Kan

Hasta Hakları Birimi

| 5 Kasım 2009

Hastanemizde Hasta Hakları Kurulu;

-Başkan : Hastanenin Kalite hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı, kurulun başkanıdır.
-Hasta Hakları Birim sorumlusu,
-Hakkında başvuruda bulunulan personelin Birim Sorumlusu,
-Hasta Hakları konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşu temsilcisi( Kurula kabul edilme şartları Hasta Hakları Yönergesi 44.maddede belirlenmiştir),
-Varsa Hastanın Avukatı( Hastayı temsil ettiğine dair vekaletin bulunması gerekir. Ayrıca hasta veya yakını isterlerse kurula girerek kurul üyelerini konu hakkında bilgilendirebilirler. Ama oylamaya katılamazlar ve oylama sırasında kurulda bulunamazlar.)
-4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanununa göre o Kurumda yetki almış Sendika Temsilcisi,
-Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. ( Kendi ve yakınlarının Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarla ticari ilişkisi olmayan, sağlık hizmetleri veya sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş, 65 yaşını geçmemiş, kurula sürekli olarak katılmasını engelleyecek kronik bir rahatsızlığı olmayan, gönüllü bir kişi kurulda görev alır.)
-İl Genel Meclis üyeleri arasından Vali tarafından seçilecek bir üyeden oluşmaktadır.

Hasta Hakları Kurulunun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ;

-Hasta Hakları ve uygulamalarını gerçekleştirmek, başvuru dosyalarını değerlendirmek, Hasta Haklarının geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak.
-Hasta Hakları Kurulları başvuru dosyalarını Hasta Hakkı İhlali açısından değerlendirip idareye görüşünü sunmakla yükümlüdür. İdare gerekli önlemleri alır ve girişimlerde bulunur.
-Kurul başvuru dosyası durumuna göre bu yönergede belirlenen iş ve işlemleri yapmak üzere haftada en az bir defa toplanır. Görüşülecek dosya olmadığı durumlarda kurul en fazla 15 günde bir defa toplanır toplantı tarihinden bir gün önce Hasta Hakları birim sorumlusu kurul üyelerini toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat konusunda bilgilendirir.
-Kurul, gelen başvuru dosyalarını değerlendirerek Hasta hakları mevzuatı çerçevesinde kesin bir karara bağlar. Başvurunun birim tarafından alınmasından sonra karar verme süresi 15 iş günüdür.
-Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen konularda kurum dışında bir bilirkişinin incelemesi için başvuru dosyasını kurul, kurum idaresine gönderir. Gerekli işlemleri idare gerçekleştirir. Bu konuda başvuru sahibine konu hakkında bilgi verilir.

HASTA HAKLARI İHLALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ?

TELEFON: 0236-4138840 – 4138855 – 4138805  (Dahili Hatlar: Ana Bina: 2443 – 2406 Kirazoğlu: 3166)  İNTERNET ADRESİ: www.sağlık.gov.tr./extras/hastahakları/giris.html
Alo Sabim Hattına: 184

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: Hasta Hakları