Kan

Hasta Hakları & Mevzuat

| 11 Kasım 2009

ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI MEVZUATI

– Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

– Hasta Hakları Yönetmeliği (01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete)

– Hasta hakları uygulamaları genelgesi

– Poliklinik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması Genelgesi

– Ceza Muhakemesi Kanunu Hizmet Kusuru Genelgesi

– Hasta Hakları Genelgesi (13.01.2005)

– Hasta Hakları Uygulama Genelgesi (03.05.2005)

– Hasta Hakları Uygulama Yonergesi (26.04.2005 tarih ve 3077 sayı)

– Hekim Seçme Yonergesi (19.10.2007 tarih ve 21745 sayı)

– Hasta Hakları Uygulama Genelgesi (23.03.2009 tarih ve 11706 sayı)


DÜNYADA HASTA HAKLARI

– Lizbon bildirgesi

– Bali Bildirgesi

– Amsterdam Bildirgesi

– Hasta Hakları Avrupa Statüsü

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: Hasta Hakları