Kan

Hasta Hakları Nelerdir ?

| 5 Kasım 2009

HASTA HAKLARI

•    Hizmetten genel olarak faydalanma Hakkı :Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
•    Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
•    Bilgilendirme :Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
•    Kuruluşu seçme ve değiştirme :Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen hizmetlerinden faydalanmaya,
•    Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
•    Bilgi İsteme:Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
•    Mahremiyet :Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
•    Rıza ve İzin :Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
•    Reddetme ve durdurma :Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
•    Güvenlik :Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
•    Dini vecibelerini yerine getirebilme :Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan
tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
•    Saygınlık görme :Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü,nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
•    Rahatlık :Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş
bir ortamda sağlık hizmeti almaya, bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
•    Ziyaret : Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
•    Refakatçi Bulundurma : Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
•    Müracaat, şikayet ve dava hakkı : Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
•    Sürekli hizmet: Gerektiği sürece. Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR.

HASTA HAKLARI İHLALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ?

TELEFON: 0236-4138840 – 4138855 – 4138805  (Dahili Hatlar: Ana Bina: 2443 – 2406 Kirazoğlu: 3166)  İNTERNET ADRESİ: www.sağlık.gov.tr./extras/hastahakları/giris.html
Alo Sabim Hattına: 184

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: Hasta Hakları