Kan

Kalite Politikası

| 19 Şubat 2016

Kalite yönetim sistemi ve mevzuata bağlı kalarak; güvenilir sağlık hizmeti sunarak hasta güvenliğini sağlamak, çalışanlar için güvenli çalışma ortamları oluşturmak, hizmet alıcılarının ve hizmet sunanların memnuniyetini sağlamak, eldeki kaynakları en etkin şekilde kullanarak verimliliği arttırmak, iyileştirme çalışmalarını sürekli kılmaktır.

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: HKS Kalite Yönetimi