Kan

Kamu Sağlık Hizmetleri Yeni Fiyat Tarifesi Hk.

| 27 Temmuz 2017

Yeni fiyat tarifesinin Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri hakkında yönerge kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma usul ve esasları başlıklı 12nci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki hükümlere istinaden, Genel Sekreterliğimiz olarak hastanelerimiz ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimiz için uygulanacak katsayı “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi” eki EK-2A listesinde yer alan fiyatların 1.5 katı olarak belirlenmiştir.

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: Duyuru, Haberler