Kan

Kurumsal Hedeflerimiz

| 25 Ekim 2016

Hastane Yöneticiliği/Başhekimliği, hizmet için karşılanması gerekli olan şartları da içeren, ölçülebilir kalite hedeflerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Hedeflerimize ulaşırken de ortak bakış açısı oluşturarak, gelişimde sürekliliği destekleyerek, teşvik ya da yaptırım unsurları oluşturarak, kültürel bir değişim sağlayarak yol izlememiz gerektiği bilinmektedir.

Hedeflerimiz birimler bazında tespit edilmiştir. Her birim için en az 1 hedef dönemsel ve ölçülebilir olarak belirlenip dokümante edilmiştir. Belirlenen bu hedeflerin, belirli periyotlarla gözden geçirilerek iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kurum Hedefimiz:

 • Hastanemiz bünyesinde toplum ruh sağlığı merkezi açılması,
 • Palyatif servis yatak sayısının 8 den 10 çıkarılması
 • 6 yataklı 3. seviye yoğun bakım ünitesinin açılarak hizmete sunulması
 • Gelecekte hizmet binalarımızı   tek çatı altında  birleştirecek arsa temin edilmesi.
 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini üst düzeyde tutacak şekilde verilmesini sağlamak ve hasta memnuniyet oranını %95 üzerinde tutmak
 • Çalışanlar için güvenli çalışma ortamları oluşturmak ve çalışan memnuniyet oranını %75 üzerinde tutmak,
 • Hastane doluluk oranımızı %90 nın üzerinde tutmak.(mevcut %86)
 • Verimlilik yerinde değerlendirme hata oranını 25 Hayırın altında tutmak(2015yılı verimlilik raporu: 35 hayır)
 • 2016 mali yılı gelir gerçekleştirme bütçesini arttırmak
 • Hastanemizin 2015 mali yılı içerisindeki değişken giderlerini % 5 azaltmak
 • Hasta iletişim birimine yapılan başvurularda yerinde çözüme ulaşılan vaka sayısını arttırmak
 • Hastane PDC cetveline göre ihtiyaç görülen uzman hekim ihtiyacını karşılamak(gastroenteroloji, göğüs cerrahi, genel cerrahi ve endokrinoloji dallarında)
 • Hastanemizde SKS çalışmalarını en üst düzeye çıkarmak, SHKS değerlendirme puanını  %90 nın üzerinde tutmak
 • Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek
 • HIMMS stage 6  seviyesine geçmek
 • Sertifikalı personel sayısını arttırmak
 • Kurum içi iletişimde optimum düzeyi yakalamak
 • Refakatçi kartlarının kullanımını en üst düzeyde sağlayarak kurum güvenliğini sağlamak
 • Hastane enfeksiyon hızının düşürülmesini sağlamak
 • Hastane tabanına yayılan her meslek grubundan birer temsilcinin katılımıyla ayda 1 kere toplanan ARGE komitesi ile hastanenin hedef kriterlerini gözden geçirmek, iyileştirme çabalarını yürütmek.
Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: HKS Kalite Yönetimi