Kan

Manisa KHB Tarafından Hazırlanan E-Dergi Yayımlanmıştır.

| 4 Ekim 2016
Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve sağlık tesislerimizin faaliyet, etkinlik ve haberlerinden oluşan E-Dergi 29.09.2016 tarihi itibariyle Manisa KHB resmi web sitesinde yayına alınmıştır. ” http://manisa.khb.saglik.gov.tr/Kitap/14825_kurumsal-faaliyetlerimiz—e-b ” linki üzerinden ilgili dergiye ulaşabilirsiniz.
E-derginin bu sayısının 23 ve 24. sayfalarında hastanemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Palyatif Bakım merkezi ile ilgili tanıtım ve verilen hizmetler anlatılmaktadır.

Palyatif Bakım (DSÖ Tanımı)

“Yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi ve giderilmesi suretiyle arttırılmasına dayanan bir yaklaşımdır.”

Palyatif Bakım fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesinin arttırılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Palyatif bakımın amacı ölümü normal bir süreç olarak kabul ederek, kişinin olabildiğince iyi yaşamasına yardımcı olmak, yaşamın son döneminde yapılan gereksiz ve ağır kemoterapi ve radyoterapilerin yapılmasının önüne geçmek, hastanın şikayetleri nedeniyle sık sık acil servise başvurma, yoğun bakıma ve hastaneye yatması ve sonrasında gereksiz yere yapılan tetkikleri ve invaziv girişimleri önlemektir.

Palyatif bakım merkezlerinde; ağrının giderilmesi, bulantı, kusma şikâyetlerinin önlenmesi, halsizlik ve diğer semptomların giderilmesi, beslenme desteği sağlanması, solunumun rahatlatılması, hasta ve yakınlarına psikolojik ve sosyal destek sunulması, hastanın konforu ve bakımının sağlanması ve hasta ve ailenin eğitilmesi hizmetleri verilmektedir. Palyatif bakım merkezlerinde ayrıca aile ve bakıcıların hastanın ölümüne ve yas sürecine hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Palyatif bakım; hastalık sürecinin her aşamasında verilen bir hizmet olmakla birlikte, özellikle kanserin ileri evresinde olan hasta ve ailelerinin bu hizmete olan gereksinimi daha da fazladır. Palyatif bakımın amacı, hastaların ağrı ve diğer semptomların giderilmesi, beslenme desteği, psikolojik ve sosyal destek, hasta konforunun sağlanması ve bakımı, hasta ve ailesinin eğitimi ve hastanın fonksiyonel durumunun artırılmasına odaklı olup, farklı meslek grupları tarafından oluşturulmuş multidisipliner bir ekiple bu hizmetin sunulmasıdır. Bu süreçte hastaların ve ailelerinin yaşam kalitelerinin arttırılması temel hedeftir.

Palyatif Bakım Gerektiren Hastalıklar

 

  1. Kanser hastaları
  2. Son dönem nörolojik hastalıklar(Felç, Parkinson, MS vs)
  3. İleri dönem organ yetmezlikleri (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer)
  4. AIDS
  5. Çocuklarda genetik, ilerleyici hastalıklar

Tüm odalarımız tek kişilik, duş ve wcli olarak planlanmıştır. Her odada 2(iki) adet refakatçi koltuğu, televizyon ve mini buzdolabı bulunmaktadır. Servis sorumlu uzman hekimi başlangıçta aylık olarak görevlendirilirken,2015 Eylül ayından itibaren enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr Ekrem Keskin palyatif bakım merkezinin sorumlu hekimliğini yürütmeye başlamıştır. Hastalar görevli psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist ve diyetisyenlerimiz tarafından ziyaret edilmektedir. Hastaların ilaç ve benzeri tüm raporları hasta serviste yatarken çıkartılmaktadır. Evde bakım konusunda hasta yakınlarına eğitim verilmektedir.

Palyatif bakım merkezimizin yaklaşık bir yıldır sorumlu hekimliğini yapan Uzm Dr Ekrem KESKİN’e palyatif bakımı sorduk ; “Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanıyım. Yaklaşık bir yıldır palyatif bakım sorumlu hekimi olarak görev yapıyorum. Palyatif bakım özellikle kanser hastalarının ağrılarını azaltıp yaşam kalitelerini arttırmaktır. Bu amaçla servisimizde görev yapan 6(altı) hemşire, bir servis sekreteri ve bir temizlik personeli ile birlikte hastalarımıza hizmet veriyoruz. İhtiyaç halinde psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen ve fizyoterapistlerimiz ekibe destek vermektedir.

Kanser hastaları tanı aşamasından başlayarak, tedavi süreci boyunca farklı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar arasında ağrı, bulantı, kusma, yorgunluk, kabızlık, iştahsızlık gibi fiziksel semptomlar ilk sırada yer almaktadır. Bununla birlikte hastalar da kaygı, korku, endişe, çaresizlik, umutsuzluk, tükenme ve depresyon gibi psikolojik sorunlar da sıkça görülmektedir. Ayrıca hastalar, hastalık süreci boyunca birçok sosyal ve ekonomik sorunla da baş etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu problemler etkili bir şekilde yönetilemediği zaman hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Hastalık süreci, hastaları etkilediği kadar onlarla birlikte bu süreci yaşayan aileleri de etkilemektedir. Genelde bu aşamada aile üyeleri hastalarının fiziksel bakım sorumluklarını üstlenmektedir. Aile üyeleri günlük yaşantılarını hastalara göre yeniden düzenlemekte olup, bu durum aile üyelerinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Bu yüzden aile üyelerinin bu sorunlara yönelik karşılanması gereken birçok gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu gereksinimlerin karşılanmadığı ve aile üyelerinin bu süreçte yeterince desteklenmediği durumlarda ailenin yaşam kalitesi de olumsuz olarak etkilenmektedir.  Kanser tanısı sonrası başlayan ve tedavi sürecinin faklı aşamaları boyunca hastalar ve ailelerin yaşadıkları sorunların giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına odaklı sunulan sağlık hizmetine palyatif/destekleyici bakım denilmektedir.

Son yıllarda sağlık sektöründeki gelişmeler sonucunda yaşam süresinin uzaması ve kanser vakalarında görülen artış nedeniyle tüm dünyada palyatif bakım merkezlerine ihtiyaç artmıştır. Akhisar’ın bu ihtiyacını gördüğümüz için, henüz palyatif bakım merkezi yönetmeliği yayınlanmadan, yaklaşık 1 yıl önce bu konuda çalışmaya başladık ve 2014 yılı Haziran ayından itibaren servise hasta kabul etmeye başladık. 09 Ekim 2014 tarihinde Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin yayınlanmasını takiben palyatif bakım servisini yönergeye uygun hale getirdik ve tescil başvurusunda bulunduk.31.12.2014 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri servisi tescil için değerlendirdiler ve 13.03.2015 tarihinde valilik oluru ile servisimiz 8 yataklı olarak tescil edilmiş oldu.1 yıl boyunca serviste tedavi gören hastalardan alınan olumlu geri bildirimler ve hekimlerimizin palyatif bakım mantığını özümsemeleri sonrası ve talebin artmasını da göz önüne alarak, hastane yönetimi olarak yaptığımız çalışma ile yatak kapasitemizi 8 yataktan 10 yatağa çıkartılmıştır ve 01 mart 2016 tarihinde de il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirme neticesinde palyatif bakım merkezimiz 10 yataklı olarak tescil edilmiştir.

Hastalarımızın serviste kalış süreleri diğer kliniklere göre biraz daha uzun olmaktadır. Her hastaya ve hasta yakınının ihtiyaçları bireysel olarak değerlendirilmekte ve en üst düzeyde kaliteli ve bireysel hizmet vermeye çalışılmaktadır. Hasta yakınlarına hastaya evde nasıl bakabileceklerini uygulama örnekleri ile göstermeye çalışıyoruz ve hastalığın seyrini anlatarak ve olabileceklerle ilgili bilgilendirme yaparak, terminal dönemdeki hasta yakınlarının en kötü sonuçlara alışmasına yardımcı oluyoruz.

Hasta ve yakınlarının memnuniyeti bizim için ilk ve en büyük hedeftir. Sabah vizitlerinde yüzlerinde göreceğim en küçük tebessüm bile bana inanılmaz mutluluk veriyor ve doğru yolda olduğumu daha çok hissetmiş oluyorum. Hastaları kaybettiğimiz zaman ise, kalbimde oluşan sızının yanı sıra her şeyi yapmış olmanın verdiği vicdani rahatlığı da yaşıyorum, çünkü kaybedilen hastanın yakınlarının minnetlerini sunuyor olması bize ne kadar doğru bir hizmet verdiğimizi gösteriyor. Kısacası palyatif bakım demek sevgi, ilgi,saygı ve zaman harcamak demek.Anlatması kelimelere dökmesi zor,anlamak için içinde olmak gerekiyor bence. Meslek hayatımın en verimli yıllarında olduğumu hissediyorum.” demektedir.

“Amacımız yaşama gün katmak değil, güne yaşam katmaktır.”

Op. Dr. Erol KARACA

Hastane Yöneticisi / Başhekim

 

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: Duyuru, Haberler