Kan

Mehmet Bülent ATABAY

Lütfen takip edin veya paylaşın:
Adı Soyadı: Mehmet Bülent ATABAY
Ünvanı: Radyoloji Uzmanı
Yabancı Dil: İngilizce
 
Çalıştığı Kurumlar:
1-Enerji Bakanlığı Tek Denizli Sarayköy Jeotermal Santral
2-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü
3-Mersin Girne Asker Hastanesi
4-Akhisar Özel Radyoloji Labratuarı
5-Akhisar Devlet Hastanesi
Aldığı Eğitimler:
1-Radyodionoji Uzmanlığı
2-Boyun ve Tiroid Hastalıkları Eğitimi
3- Karotis ve Vertebral Eğitimi

: