Kan

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Duyurusu

| 9 Mart 2018

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait listeler Manisa İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2018 tarih ve E.03.84 sayılı yazısı ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin Bakanlık Makam olurunun 4. Maddesinde “İl Sağlık Müdürlüklerinde teşekkül ettirecek sınav kurulları; A ve B grubu rolündeki sağlık tesislerinde görev yapanlar için hastane başhekiminin başkanlığında, bunların dışındaki hizmet birimlerinde görev yapanlar için ise Müdürlüklerde görevli başkanların başkanlığında oluşturulacaktır” ibaresine istinaden il sağlık müdürlüğümüzce valilik makamından alınan onaya göre sınav iş ve işlemleri aşağıdaki “SINAV TAKVİMİNE” göre yapılacaktır.
Sınav sonuçları “başarılı” ya da “başarısız” şeklinde 16 Mart 2018 tarihinde ilan edilecek olup; sınavda başarılı olamayan adayların itirazlarını en geç 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı olarak sınav komisyonuna yapmaları gerekmektedir. İtirazlar 27-28 Mart 2018 tarihinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve kesin sınav sonuçları 29 Mart 2018 tarihinde ilan edilecektir.
Sınava girmeye hak kazanan tüm adaylara duyurulur.

http://www.akhisardh.gov.tr/wp-content/uploads/2018/03/SÜREKLİ-İŞÇİ-KADROSUNA-

AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ

SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

12/03/2018 PAZARTESİ KİRAZOĞLU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU

13:30-15:00 GÜVENLİK HİZMETLERİ
15:10-16:40 YEMEKHANE VE MUTFAK HİZMETLERİ
16:50-17:50 TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

13/03/2018 SALI KİRAZOĞLU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU

13:00-15:30 TEMİZLİK HİZMETLERİ (51 KİŞİ)+KLİNİK DESTEK HİZMETLERİ

14/03/2018 ÇARŞAMBA KİRAZOĞLU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU

13:30-18:00 TEMİZLİK (72 KİŞİ)
18:10-22:10 VERİ GİRİŞ VE HAZIRLIK HİZMETLERİ (50 KİŞİ)

15/03/2018 PERŞEMBE KİRAZOĞLU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU

13:30-16:30 VERİ GİRİŞ VE HAZIRLIK HİZMETLERİ (51 KİŞİ)

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi “Kirazoğlu Hizmet Binası” Adresi: Hürriyet Mh. 213. Sk. NO: 2

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: Duyuru, Haberler