Kan

Vizyon

| 19 Şubat 2016

Hastanemizde sağlık hizmet sunumunda çağdaş, güvenilir ve insan haklarına öncü, gelecekte sağlık sektöründe olacak olumlu değişikliklerde kendini yenileyebilecek ve rekabet gücünü koruyacak bir sağlık kurumu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ:
* Hasta odaklılık ve insana saygı
* Etkinlik ve etkili hizmet
* Süreklilik ve erişilebilirlilik
* Şeffaflık ve hesap verilebilirlilik
* Tıp etiğine bağlılık
* Gelişimlere ve değişimlere açık olmak.

Lütfen takip edin veya paylaşın:

İlgili Bölüm: HKS Kalite Yönetimi